Stavanger   Logo
 Bowls Club

  Stiftet 5. desember 2008

nen tasta

 Hovedside

 Vis på kart  
 Hva er bowls?
 Vedtekter
 Banereglement
 Spilleregler
 Bilder og video
 Årskalender
 Kamper
 Dokumenter
 Div lenker
 Kontaktperson/Styret
 Medlemmer  


 Webansvarlig: 
 Per J. Haaland


Regler for bowls
(Oversatt sammendrag fra det internasjonale regelverket)

1. Spillere

Det er en, to, tre eller fire spillere på hvert lag. Sistemann er skipper på laget. Når det bare er en på hvert lag, er det nødvendig å ha en nøytral markør.

 Når det er en eller to spillere på hvert lag, benyttes fire kuler. Med tre spillere benytter hver spiller tre kuler. Med fire spillere benyttes to kuler hver.

2. Bane og utstyr

Banen skal være 34 – 40 m lang og 5,5 – 5,8 m bred. Før vi får grøft rundt banen, markeres banen med røde kjegler eller hvit oppmerking i midten av grunnlinjen og i hjørnene. Det skal også være et merke på de ytterste sidelinjene 25 m fra enden av banen.

Matten skal være 60 x 36 cm.
Jack’en er enten hvit eller gul.
Målbånd til å måle avstanden mellom kuler og jack.
Banen krever flate sko, slik det er krav om i utlandet.

3 Spillet

Det kastes mynt og krone om hvilket lag som begynner.

 Førstemann legger matten på midtlinjen minst to meter fra enden og ikke lenger frem enn at den er 25 m fra bortre ende. Han sentrerer matten og triller jack’en så langt skipperen antyder, men den må være forbi 25 m merket og ikke mer enn to meter fra motsatt ende. Den skal også være minst 23 m fra forkanten av matten. Skipperen flytter den på tvers til den ligger midt i banen. Spilleren på matten indikerer når den ligger riktig. Han som trillet jack’en, triller første kule. De andre spillerne står bak matten.

 Spilleren står på matten og tar ett skritt frem når kulen trilles. Bakerste fot må være på eller over matten når kulen slippes.

 Deltakerne triller deretter vekselvis mellom enerne, vekselvis mellom toerne osv. til alle bortsett fra skipperne som står ved jack’en, har trillet. Så går alle spillerne ut til et sted bak jack’en, mens skipperne går inn til matten og triller.

 Poeng regnes ut fra antall kuler som ligger nærmere enn motstandernes nærmeste kule.

Det spilles 18 eller 21 runder dersom ikke annet er avtalt. Det er kamplederne fra hvert lag som bestemmer antall runder. I kamper er det to prøverunder ved 18 runders spill, ved 21 runder får en bare ett poeng på hver av de to første rundene. Ved prøverunder ligger jack'en fast og kulene fjernes hele tiden.

 4. Spesielle forhold

 Dersom jack’en trilles utenfor banen eller for kort, skal motstanderen få jack’en tilbake og trille den. Dersom det skjer også andre gang, så skal jack'en legges 2 meter fra grøften. Det er han som opprinnelig hadde jack’en, som skal trille første kule.

Kuler som ender utenfor banen, eventuelt dyttes utenfor, teller ikke med og de skal fjernes og plasseres bak bortre ende. Her er ett unntak, det er de kulene som berører jack’en. De må alltid merkes med kritt. Det gjelder ikke for kuler som dyttes inn til jack’en, bare de som spilles. Krittmerkede kuler teller med selv om de havner bak banen. De skal ligge i grøften, eventuelt plasseres like bak linjen der de krysset den om det ikke er grøft.

Dersom jack’en dyttes utenfor sidelinjene er den runden død og uten poeng. I neste runde er det den som startet den døde runden som fortsatt skal starte.

Dersom jack’en dyttes bak banen skal den ligge i grøften eller like bak der den krysset linjen. Ved grøft, markeres jack'ens plassering med et merke.

 Det er ikke anledning til å trene samme dag på den banen en kamp skal foregå, men det er anledning til å trene på en av de andre banene.

5. Spillernes roller

Skipperen går frem på banen og indikerer hvor han vil ha jack’en. Han passer på at både matten og jack’en kommer på midtlinjen.

 Tredjemann foretar eventuelle målinger og blir enig med motstanderen hvor mange poeng som skal gis.

Andremann skal føre regnskapet hvis ikke skipperen vil gjøre det selv.

 Førstemann på laget som vant siste runde, skal plassere matten, trille jack’en, indikere for skipperen at jack’en er på midtlinjen og starte bowlingen. Førstemann på tapende lag skal samle sammen kulene fra boet og plassere dem bak eller til siden for matten.   

6. Avvikling av kamper

Vennskapskamper
Kampene er triples, dvs. tre mot tre spillere med tre kuler hver. Antall baner avtales på forhånd mellom klubbene. Det spilles 18 runder. Vinner er det laget som samlet fra alle banene, får flest poeng.

Ligakamper
Når det er etablert en liga, spilles kampene på tre baner med fire spillere fra hver klubb på hver bane. Det betyr at et ligalag består av 12 spillere. Spillerne har to kuler hver. Hver lag spiller hjemmekamper og bortekamper mot hvert av lagene i gjeldende divisjon. Det spilles 21 runder i hver kamp. Det deles ut 10 poeng i hver kamp, to poeng for hver vunnet bane og fire poeng til det laget som har størst samlet poengsum. Etter sesongen er over, rykker det laget som har flest poeng opp en divisjon, mens det laget som har færrest poeng, rykker ned en divisjon.© Stavanger Bowls Club