Stavanger   Logo
 Bowls Club

  Stiftet 5. desember 2008

nen tasta

 Hovedside

 Hva er bowls?
 Vedtekter
 Banereglement
 Spilleregler
 Bilder og video
 Årskalender
 Kamper
 Dokumenter
 Div lenker
 Styret
 Medlemmer  


 Webansvarlig: 
 Per J. Haaland


Tidspunkter for vanlige kamper

Kampene på Lassabanen går som før kl 10:00 mandag og fredag. Oppmøte senest kl 09:45. 

I tillegg har vi mulighet for "roll-ups" samlinger. Kamper avtaler spillere imellom og foretas på andre tider. Det er det greieste når alle har adgang hele tiden. Tasta Bowls Club har samling tirsdag formiddag.

Klubben har også fått henvendelse fra en waliser (Alan Thomas) bosatt i Stavanger, som har bowlet fra han var liten. Han vil bowle med oss, men han arbeider. Våre tider passer derfor ikke. De som vil, kan møtes på banen på lørdager kl 10:00 slik at folk som er i arbeid får en sjanse til å bowle. Kom på lørdag hvis dere føler for det. Vi jobber for tiden for å få flere til å spille fast på lørdager. Kontakt Alan Thomas på tlf 91562644.

Kampskjema  Word dokument
                                                               Kuler


Triples - Tips til spillere om kamper

I kamper spilles det med tre på hvert lag med tre kuler hver. Det spilles to prøverunder og 18 vanlige runder om ikke annet er avtalt. Det gis ikke poeng i prøverundene, de skal bare gjøre alle kjent med den banen det spilles på. Under prøverunden har hver spiller bare to kuler og triller en forehand og en backhand hver veg. Kulene fjernes hele tiden og jack'en flyttes ikke. 

Det er sammenlagt poengsum fra alle banene som kårer vinneren. 

Husk at når en på din bane står på matten, så skal alle være stille og stå i ro. Spillerne som står ute ved jack'en skal stå bak denne. Husk at det ikke skal skygges på jack'en. Spillerne som står inne ved matten, skal stå bak denne. Først når alle som er inne har trillet, skal de gå ut. 

Husk å hilse på motstanderne. Skip'en (treeren) foretar introdusjonen. 

Oppgaver under kampen: 

Eneren skal ta matten og jack'en dersom hans lag vant runden. Når runden tapes, skal eneren ta oppsamleren og samle kulene. Husk å sentrere jack'en. 

Toeren skal, sammen med motstandernes toer, avgjøre antall poeng (de andre holde seg borte). Bruk alltid målebånd når det er tvil. Toeren er den som veileder skip'en når skip'en spiller. 

Treeren, skip'en, bestemmer lengden på jack'en og veileder eneren og toeren mens de spiller. Treeren fører regnskap.

                            Bowls

© Stavanger Bowls Club